Үйлдвэрлэгч: Баянгол онгийн омог

Баянгол онгийн омог

Үйл ажиллагааны чиглэл:  Боловсруулсан хонины сархинаг хавтаг, Үндэсний хувцас

Холбоо барих утас: 80601228, 86228883

Хаяг: Өвөрхангай, Баянгол сум

Харагдаж байгаа ганц үр дүн