Үйлдвэрлэгч: Г.Туул

Г.Туул

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гар урлал, даалин, арьсан бүс

Холбоо барих утас: 86910408

Хаяг: Өвөрхангай, Арвайхээр сум

Харагдаж байгаа бүх 5 үр дүн