Үйлдвэрлэгч: Зөөлөн сувд хоршоо

Зөөлөн сувд хоршоо

Үйл ажиллагааны чиглэл: Ширмэл ширдэг, олбог, ширдэг

Холбоо барих утас: 99858283

Facebook: Bukh Dumaa

Mail: zuulunsuvd@gmail.com

Хаяг: Өвөрхангай, Хархорин сум

Харагдаж байгаа бүх 4 үр дүн