Үйлдвэрлэгч: Нандин гоёл урлан

Нандин гоёл урлан

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гар урлал, шүр, сувдан хэлхээ

Холбоо барих утас: 95588887

Facebook: Samka samka

Mail: samdansurens@gmail.com

Хаяг: Өвөрхангай, Арвайхээр сум Хадагтай их дэлгүүрийн 2 давхар

Харагдаж байгаа ганц үр дүн