Үйлдвэрлэгч: Номин тэгш цех

Номин тэгш цех

Үйл ажиллагааны чиглэл: Хүнсний бүтээгдэхүүн, талх боорцог

Холбоо барих утас: 86823323

Хаяг: Өвөрхангай, Арвайхээр 10-р баг

Харагдаж байгаа ганц үр дүн