Үйлдвэрлэгч: Содон өв урлан

Содон өв урлан

Үйл ажиллагааны чиглэл: Полимпер урлал, хэвлмэл бүтээгдэхүүн, аяга

Холбоо барих утас: 95328330

Facebook: Содон өв

Mail: tsolmon07@gmail.com

Хаяг: Өвөрхангай, Арвайхээр сум

Харагдаж байгаа ганц үр дүн