Үйлдвэрлэгч: С.Төмөрбаатар

С.Төмөрбаатар

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гар урлал, бэлэг дурсгал, суран эдлэл

Холбоо барих утас: 99323912

mail: tomorbaatar12@yahoo.com

Хаяг: Өвөрхангай, Арвайхээр

Харагдаж байгаа ганц үр дүн