Үйлдвэрлэгч: Ундрам урлан

Ундрам урлан

Үйл ажиллагаа,  бүтээгдэхүүн

Өргөн хэвлэл, бэлэг дурсгалын үйлдвэрлэл
Бэлэг дурсгал, сувнер, модон эдлэл

Хаяг:

  • Уянга сумын соёлын төв 1-давхар
  • Утас: 98811700
  • Facebook: Undram Urlan
  • Mail: jtulgaa2211@gmail.com

Харагдаж байгаа бүх 7 үр дүн