Үйлдвэрлэгч: Ч.Сүхдолгор

Ч.Сүхдолгор

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гоёоны дарс үйлдэрлэл

Утас: 88303539

Mail: sukhdolgor.3333 @yahoo.com

Хаяг: Өвөрхангай аймаг, Төгрөг сум

 

Харагдаж байгаа ганц үр дүн