Үйлдвэрлэгч: Эко сүлжмэл урлан

Эко сүлжмэл урлан

Үйл ажиллагаа: Сонингийн цаас боловсруулж, сүлжиж хийсэн гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, Сүлжмэл сагс , бичиг хэргийн сав

Утас: 88452247

Facebook: Эко сүлжмэл

Хаяг: Өвөрхангай , Арвайхээр бизнес хөгжлийн 2 давхарт

Харагдаж байгаа бүх 2 үр дүн