Үйлдвэрлэгч: ӨВ-ОД цех

ӨВ-ОД цех

Үйл ажиллагааны чиглэл: Боловсруулсан цагаан идээ

Хаяг: Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум 7-р баг 4-6 тоот

Утас: 91108284

Mail: odontuya purev

Facebook: odontuya280@yahoo.com

Харагдаж байгаа бүх 6 үр дүн